Κώστας Κόλλιας

Ως αρχιμηχανικός της Euronav, έχω συνεργαστεί με την SARENCO σε πάνω από 10 πλοία και μπορώ να επιβεβαιώσω τον επαγγελματισμό τους, την καινοτόμο στάση τους και την υψηλή ποιότητα της τεχνικής τους ομάδας. Επιπλέον, μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην SARENCO για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την τεχνική σας υποστήριξη.

Contact Us

Submit the form and you will hear from us ASAP

    Copyright Sarenco P.C. 2024 © All Rights Reserved