Πρόγραμμα αναβάθμισης

Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας, η εταιρεία μας μπορεί να μελετά, να σχεδιάζει και να εκτελεί προγράμματα αντικατάστασης / αναβάθμισης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της καθεμίας περιπτώσεως. Η αντικατάσταση παλαιών μηχανικών μονάδων ή ηλεκτρονικών ρυθμιστών ταχύτητος με νέες ηλεκτρονικές μονάδες, που προσφέρουν περισσότερη αξιοπιστία, ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συντήρησής τους, καλύτερη ανταπόκριση και λειτουργία της μηχανής, είναι εργασίες, που οι τεχνικοί μας με την εμπειρία τους έχουν κατορθώσει.

Η διαδικασία, που ακολουθείται για κάθε μία περίπτωση είναι

 • Παρουσίαση της τεχνικής μας ομάδος στο σημείο, ώστε να εκτιμήσουμε το πρόβλημα.
 • Μελέτη της υπάρχουσας εγκατάστασης και συλλογή χρήσιμων δεδομένων και πληροφοριών (π.χ., Μηχανικά και Ηλεκτρολογικά σχέδια, φωτογραφίες κλπ.).
 • Μελέτη και έκδοση μίας λίστας με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την εργασία αντικατάστασης.
 • Έκδοση της σχετικής Προσφοράς για την εργασία.
 • Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για σχεδιασμό και κατασκευή οποιουδήποτε απαραίτητου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί με την εγκατάσταση του ρυθμιστή στροφών (π.χ., πίνακας προστασίας, πίνακας τροφοδοσίας κλπ.).
 • Μεταφορά όλων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων στον εκάστοτε τόπο και απεγκατάσταση του παλαιού εξοπλισμού με σκοπό την εγκατάσταση και σύνδεση του νέου εξοπλισμού.
 • Εκτέλεση όλων των απαραίτητων μικροδιορθώσεων και ρυθμίσεων.
 • Εκτέλεση ελέγχου της νέας εγκατεστημένης μονάδος σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.
 • Παράδοση του εξοπλισμού.

Το Τμήμα Αυτοματισμού μας, αποτελείται από εμπείρους ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, με πολλά έτη εμπειρίας και εξειδικεύσεως, αποκτημένα από την εργασία τους στην ναυτιλιακή βιομηχανία και κυρίως στο τομέα του αυτοματισμού.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο

  Copyright Sarenco P.C. 2024 © All Rights Reserved