Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας www.sarenco.gr

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι χρήσης ισχύουν μόνο για αυτή την Ιστοσελίδα www.sarenco.gr, η οποία ανήκει στην εταιρεία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «SAR.EN.CO» με έδρα τον Πειραιά Αττικής (στο εξής Εταιρεία).

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η χρήση του περιεχομένου της και η λήψη των υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι»). Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, τη χρήση των πληροφοριών και εφαρμογών της καθώς και με τη λήψη των υπηρεσιών της Εταιρείας, συμφωνείτε με τους όρους αυτούς. Συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, διότι με την είσοδό σας σε αυτήν και τη χρήση της δίνετε σαφώς τη συγκατάθεσή σας για τα προσωπικά δεδομένα σας που τυχόν θα συλλεχθούν μέσω της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή μεταβληθεί οποτεδήποτε και η Εταιρεία μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση χωρίς ειδοποίηση.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέσω της Ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν συλλέγονται εν γνώσει της πληροφορίες από -και για- ανήλικα άτομα (παιδιά).

1.α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή/και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητο για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε στις υπηρεσίες που παρέχει και ένα άλλο μέρος αφορά τα αιτήματα που υποβάλλετε προς την εταιρεία μας μέσω της Ιστοσελίδας. Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά η Εταιρεία που θα τα χρησιμοποιήσει για το σκοπό της ολοκληρωμένης περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα της και τη δημιουργία αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με κάποιο αίτημά σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε, ότι η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα μέρος των δεδομένων αυτών σε τρίτα μέρη, προκειμένου να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας. Η Εταιρεία δεν πρόκειται όμως να μοιραστεί τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρίτον ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλους εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς, εκτός και εάν λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία τους, να τα επικαιροποιήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε (χωρίς χρέωση) σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ), λαμβάνοντας υπόψη και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγραφή δεδομένων μπορεί να καταστήσει εξ ορισμού αδύνατη την παροχή υπηρεσιών. Μπορείτε να ασκήσετε ανέξοδα τα παραπάνω δικαιώματά σας, όπως και ν` ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την Εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@sarenco.gr με τίτλο «PRIVACY». Εάν δεν ικανοποιήστε από την απάντησή μας, μπορείτε επίσης ν` απευθυνθείτε στην ΑΠΔΠΧ χρησιμοποιώντας και τις ηλεκτρονικές φόρμες που παρέχει στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ΓΚΠΔ. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού. Επιπροσθέτως, ενδέχεται τα μηνύματα του αποστέλλετε στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Η Εταιρεία συνιστά να μην της αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους. Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πχ με τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν θεωρείται αδιάβλητο από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

1.β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ & ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα μας δεν θα σας ζητήσει να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Τα στοιχεία σας (και ειδικότερα μόνο το ονοματεπώνυμο, το e-mail, το αντικείμενο του ενδιαφέροντος επικοινωνίας σας και το μήνυμά σας), καταχωρούνται μόνο με δική σας πρωτοβουλία στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για την επεξεργασία του αιτήματός σας προς την Eταιρεία μας. Εάν αποστείλετε αίτημα ενδιαφέροντος επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται βέβαια να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, όπως επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο και ενδεχομένως να επικοινωνήσουμε μαζί σας για αναγκαίες διευκρινήσεις. Τα δεδομένα αυτά δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, χωρίς την δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτηθεί από τις Αρχές. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν με τη συγκατάθεσή σας σε αρχείο για μικρό χρονικό διάστημα, όσο απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Φροντίστε τα στοιχεία σας να είναι ακριβή, διότι η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί ευθύνη των προσώπων που τα υποβάλλουν και σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται. Στην περίπτωση που δεν είστε ενήλικος, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους νόμιμους κηδεμόνες σας πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία για εσάς μέσω της ιστοσελίδας.

1.γ. COOKIES

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies με στόχο να σας παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με την Ιστοσελίδα καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση της Ιστοσελίδας και τη χρήση της εκ μέρους σας. Δεν χρησιμοποιούμε ωστόσο cookies τρίτων, δηλαδή για λόγους διαφήμισης και προώθησης τρίτων παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα σας ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης πλοήγησης (πάτημα «κουμπιού»), αφού έχετε ενημερωθεί και συγκατατεθεί στη χρήση των cookies. Κάνοντας επομένως χρήση αυτής της επιλογής και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεστε στη χρήση cookies από εμάς και στη σχετική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο και εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies και τη χρήση τους από της Εταιρεία για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις σχετικές ηλεκτρονικές ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας, όπως και με απλή διαγραφή τους από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη λειτουργία των cookies στα πιο γνωστά προγράμματα περιήγησης στους παρακάτω συνδέσμους:

1.δ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ (NEWSLETTER).

Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει την δυνατότητα εγγραφής σε λίστα τακτικών ενημερώσεων με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter mailing list), καθώς η Εταιρεία δεν διατηρεί λίστες ενημερώσεων.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της Εταιρείας, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Καμία αναφορά στην Ιστοσελίδα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος της Ιστοσελίδας, να ενημερώνει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτή, ή να προβαίνει σε βελτίωσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή. Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι η Ιστοσελίδα προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της. Επίσης αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Επίσης, η Εταιρεία δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου τόσο όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων ή άλλων εμπιστευτικών στοιχείων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στη λήψη όσων πληροφοριών που θέλετε να φθάσουν  σ` εμάς. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιουδήποτε είδους άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης της ή μετάδοσης πληροφοριών μέσω αυτής, ηλεκτρονικών φορμών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). Επιπλέον, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου και για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση της Ιστοσελίδας που δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ή/και σε οιονδήποτε τρίτο, από την χρήση και τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας. Κανένα μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.  Αντιθέτως, ρητά αναγνωρίζετε και συμφωνείται ότι εναπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσετε με βάση τη δική σας βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της Εταιρείας.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει ενεργούς συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου (κυρίως σχετικών με το αντικείμενο της Εταιρείας) χωρίς ν` αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο αυτών. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στην Ιστοσελίδα δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η Εταιρεία ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του επιλογή και ευθύνη.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, όπως και το ΓΚΠΔ ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα αυτών του Πειραιά. Οι ως άνω όροι, αποτελούν συμφωνία που υφίσταται μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών (δηλαδή εσάς) και της Εταιρείας όσον αφορά την Ιστοσελίδα της και συμπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ μας, όπως για παράδειγμα αυτή της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας προς εσάς. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης & την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση θα φέρει ημερομηνία τελευταίας έκδοσης και από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς. Η Εταιρεία θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές, ωστόσο η είναι δική σας υποχρέωση να επισκέπτεστε και να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές. Η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας αυτής, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και των όρων παροχής των υπηρεσιών της.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο

    Copyright Sarenco P.C. 2023 © All Rights Reserved