Πολιτική Ποιότητας

iso-9001Η Πολιτική Ποιότητας εφαρμόζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 και το οποίο καλύπτει τις σχέσεις του με τους πελάτες τους για όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας, π.χ., πώληση ρυθμιστών στροφών, επισκευή ή ανταλλαγή αυτών και παροχή σχετικών ανταλλακτικών.

Ο αρχικός σκοπός της εταιρείας είναι η συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών της, η ικανοποίηση της τρεχούσης σχετικής κοινωνίας και της διεθνούς νομοθεσίας, η προσκόλληση στα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα, στις συμφωνίες και τις παραγγελίες και η βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, η εταιρεία προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού με μακράν εμπειρία και κατάλληλη εκπαίδευση, καλή οργάνωση, όπως επίσης σύγχρονες εγκαταστάσεις και αναβαθμισμένα εργαλεία και τεχνολογία.

Η διαχείριση της εταιρείας είναι αφιερωμένη στο να εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες πηγές / πόρους για την επίτευξη των στόχων της και το προσωπικό της είναι δεσμευμένο να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του σε συμφωνία με τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών και της εταιρείας. Οι συνεχείς βελτιώσεις ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους φαίνονται ως ένα τελικό μέρος του σχεδιασμού της εταιρείας και των οργανωτικών της σκοπών.

Οι Διαδικασίες και οι Φόρμες, που η εταιρεία χρησιμοποιεί, για να ενισχύει τις Υπηρεσίες Ποιότητας όχι μόνο κατά τις Επισκευές αλλά και στο Διοικητικό περιβάλλον ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 9001:2015.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε το συντομότερο

    Copyright Sarenco P.C. 2024 © All Rights Reserved